Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola

Godinot mūsu ilggadējās direktores Māras Muižnieces piemiņu skola nosaukta viņas vārdā.

Skola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola dibināta 1986.gadā. Skolā strādā profesionāli mākslinieki un pedagogi. Vizuālo mākslu un dizainu vakaros pēc savām nodarbībām vispārizglītojošā skolā šeit studē bērni un jaunieši no visiem Rīgas rajoniem. Skolā mācās vairāk kā 300 audzēkņu vecumā no 8 līdz 18 gadiem. Interešu izglītības programmas apgūst bērni un jaunieši no 8 gadu vecuma līdz pieaugušajiem.

No 2002.gada rudens skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kur audzēkņi saskaņā ar profesionālās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla" apgūst sekojošus mācību priekšmetus: zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, mākslas valodas pamatus, darbu materiālā un veidošanu, kuros ietilpst arī keramika, grafika, animācija, foto, video, datorgrafika utml. Mācību slodze ir 10-12 mācību stundas nedēļā 6 mācību gadu programmā. 8 mācību gadu programmā slodze pakāpeniski pieaug no 4 mācību stundām nedēļā līdz 12.

Nodarbības notiek laikā no pl.16.00. līdz 20.20. Jaunāko audzēkņu klases mācās no pl.14.30.

Mācību gads - no septembra līdz maijam un mācību plenērs Rīgā vai izbraukuma plenērs ārpus Rīgas.

Pamatlīdzekļus skolai piešķir Rīgas dome un Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Mācību maksa 20 Euro mēnesī. Precīzāku informāciju par mācību maksu lasiet Noteikumos par mācību maksu

Jaunu audzēkņu uzņemšana notiek pavasarī: pieteikšanās visu maija mēnesi, iestājpārbaudījumi - maija beigās vai jūnija sākumā. Tiek piedāvāti maksas sagatavošanas kursi.

Audzēkņi mācās 6 vai 8 mācību gadus un skolu beidzot saņem apliecību par Profesionālās ievirzes izglītību.

Skola piedāvā pilnas mācību maksas interešu izglītības kursus (Radošā darbnīca jaunākiem bērniem un Zīmēšana, lai sagatavotos eksāmeniem arhitektūras studijām, u.c.).

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola regulāri piedalās vai organizē Rīgas, valsts mēroga un starptautiskos projektus - Starptautiskās bērnu un jauniešu mākslas izstādes, skolotāju seminārus u.c.