Zīmēšana

Šajā mācību priekšmetā audzēkņi mācās reālistiski attēlot apkārtējo pasauli, ievērojot priekšmetu, dzīvnieku un cilvēku uzbūvi, telpas dziļumu (perspektīvu) un gaismēnu, bet neievērojot krāsu. Bez tam audzēkņi apgūst dažādu zīmēšanas instrumentu un materiālu pielietošanu, mācās zīmēšanas tehnikas stilistiku un kompozīciju. Zīmēšana notiek galvenokārt no dabas - pēc uzstādījuma, pa klases logu vai ārā, bet tiek uzdoti arī zīmējumi pēc atmiņas vai radoši uzdevumi.

Pasniedzēji

Līva Blumfelde

Zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas skolotāja

Svetlana Narkeviča

Zīmēšanas skolotāja

Viktors Ļedovskis

Zīmēšanas skolotājs

Audzēkņu darbi