Mākslas valodas pamati

Šī mācību priekšmeta galveno uzdevumu izsaka nosaukums - mākslas valodas jeb mākslas izteiksmes līdzekļu pētīšana.
Šajā priekšmetā audzēkņi studē mākslas vēsturi, iepazīst animācijas, fotogrāfēšanas un video filmēšanas, montāžas pamatus.

Pasniedzēji

Anita Inša

Gleznošanas un mākslas valodas pamatu skolotāja

Dina Lūse

Mākslas valodas pamatu un darbs materiālā (zīda apgleznošana) skolotāja

Gunta Riekstiņa

Ieva Kalniņa

Zīmēšanas, gleznošanas un mākslas valodas pamatu skolotāja

Juris Logins

Video un foto skolotājs

Nairi Baljans

Mākslas valodas pamatu (foto) skolotājs

Audzēkņu darbi