Veidošana

Šajā mācību priekšmetā audzēkņi mācās strādāt ar plastiskiem materiāliem, kopējot priekšmetus, kā arī veidojot radošus darbus.

Pasniedzēji

Irēna Vipule

Veidošanas un darba materiālā (keramika un porcelāna apgleznošana) skolotāja

Kristīne Zāna

Darba materiālā, kompozīcijas un veidošanas skolotāja

Maija Avota

Darba materiālā (keramika) skolotāja

Viktorija Kosenko

Zīmēšanas, darba materiālā un veidošanas skolotāja

Audzēkņu darbi