Zīmēšana no 16-25 gadus veciem jauniešiem

Nodarbību mērķis ir sagatavot jauniešus iestājpārbaudījumiem Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē, Rīgas Celtniecības tehnikumā un Latvijas Mākslas Akadēmijā.
Nodarbības notiek piektdienas vakaros (plkst. 17:30 – 18:50, 19:05 – 20:25) un sestdienās (plkst. 10:00 – 11:20, 11:35 – 12:55).
Pieteikšanās - tālrunis 67217376.

Programmas mērķis
Profesionāli un konkurētspējīgi gatavot jauniešus iestājpārbaudījumu kārtošanai zīmēšanas specialitātē vidējās un augstākās speciālajās mācību iestādēs.

Programmas saturs
• Zīmēšanas pamatu apguve.
• Konstruktīvi lineārs zīmējums – ģeometrisko figūru zīmēšana.
• Tonālā zīmējuma pamatprincipi – gaismas un ēnas attēlošana.
• Daudzveidīgie konstruktīvi tonālie zīmējumi - klusās dabas no sadzīves priekšmetiem.
• Ģipša sejas detaļu konstruktīvi tonālā zīmēšana.
• Ģipša galvas konstruktīvā zīmēšana. Cilvēka galvas proporcijas – sengrieķu kanons.
• Cilvēka galvas (portreta) skicēšana ar mīksto materiālu.
• Ģipša galvas rakursā tonāls zīmējums.
• Klauzūras pamati.

Pasniedzēji

Svetlana Narkeviča

Zīmēšanas skolotāja

Viktors Ļedovskis

Zīmēšanas skolotājs