Vizuālā mākslas nodarbības no 7 līdz 10 gadus veciem bērniem

Nodarbību mērķis ir sagatavot bērnus iestājpārbaudījumu kārtošanai Vizuāli plastiskās mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmās.
Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 14:30 līdz 15:50.
Pieteikšanās tālrunis 67217376.

Programmas mērķi
• Attīstīt prasmi radoši domāt, vizuāli uztvert apkārtējo vidi un realizēt savas ieceres to attēlojot.
• Iepazīt grafisko izteiksmes līdzekļu iespējas un to pielietošanu, glezniecisko izteiksmes līdzekļu iespējas un to pielietošanu, krāsu tehnoloģiskās īpašības.
• Iepazīt papīru kā daudzveidīgu materiālu. Veidot vienkāršus telpiskus objektus un attīstīt telpisko domāšanu.
• Apgūt pamatprasmes darbā ar mālu, plastilīnu.
• Sagatavoties izglītības turpināšanai profesionālas ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla”

Programmas saturs
• Līniju veidi un to pielietošana.
• Skices no dabas ar līniju un toni.
• Dažādi zīmēšanas materiāli, to pielietojums.
• Kompozīcijas veidi.
• Stilizācijas paņēmieni, atšķirīgi darba materiāli.
• Vizuālo tēlu radīšana, izmantojot dabas formas.
• Guašas krāsas, to praktiska pielietošana, toņu jaukšana.
• Priekšmetu lokālais tonis, gleznojot no dabas, gaisma un ēna.
• Gleznošanas tehnikas: eļļas pastelis, akvarelis.
• Cilvēka attēlošanas paņēmieni un proporcijas.
• Tonālas noskaņu kompozīcijas.
• Mūzikas ietekme uz vizuālo mākslu.
• Telpisku objektu veidošana no papīra.
• Dažādu materiālu kolāžas.
• Vienkāršas formas priekšmetu veidošana no plastilīna vai māla.

Pasniedzēji

Anita Inša

Gleznošanas un mākslas valodas pamatu skolotāja