SEMESTRA NOSLĒGUMA PLĀNS

21. December, 2021

21. decembris, otrdiena – pēdējā mācību diena gan attālinātajā, gan klātienes mācību procesā.
Skolēnus un viņu vecākus aicinām ņemt vērā, ka vērtējumu par darbu 1. semestrī veiks mācību priekšmeta skolotājs, tādēļ, lūdzam attālināta mācību procesā izpildītus darbus nesūtīt pēdējā mirklī!

KĀ TIKS VĒRTĒTI SKOLĒNU MĀCĪBU DARBI:

  1. Darbus vērtē attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar citiem skolotājiem. Vērtējumā tiek ņemts vērā, vai darbs izpildīts mājās patstāvīgi, vai Mākslas skolā klātienē.
  2. Kā parasti, vērtējums tiek veikts 10. baļļu skalā.
  3. Vērtēšanas nosacījumi:
    3.1. Tiek novērtēta 1. semestra visu mācību uzdevumu izpilde. Tiek ņemts vērā katra uzdevuma apjoms, nozīmīgums un kopējā sekmju attīstības tendence.
    3.2. Ja skolēns nav izpildījis visus darbus, par katru nepaveikto uzdevumu semestra vērtējums tiek samazināts. Par neveiktiem uzdevumiem tiek ielikts “nv” – nav vērtējuma.
    3.3.Ja kopējais semestra vērtējums sanāk “nv”, tad skolēnam jāsazinās ar mācību priekšmeta skolotāju un jāvienojas par iekavēto darbu izpildi. Iekavētie uzdevumi jāveic līdz 04.02.2022.
  4. Skolas pedagoģiskajai padomei ir tiesības veikt korekcijas skolotāja veiktajā vērtējumā.\

Gan klātienē, gan attālināti strādājošie skolēni un viņu vecāki ar 1. semestra vērtējumiem varēs iepazīties E-klasē.
Visiem MMRMS skolēniem sekmju izraksts tiks nosūtīts elektroniski pēc 22.12.2021.
Pirmā semestra klātienē veiktos darbus skolēni varēs saņemt sākoties 2. mācību semestrim.
Ziemas skolēnu brīvlaiks – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim. 2. semestris sākas 05.01.2022., trešdien.

Tālruņi informācijai 67217376, 67283993
mmrms@riga.lv