2. SEMESTRA NOSLĒGUMA PLĀNS

5. May, 2022

PĒDĒJĀ MĀCĪBU DIENA – 20. maijs, piektdiena.

2. semestra SKATES VISOS MĀCĪBU PRIEKŠMETOS notiks no 23. līdz 27. maijam, vienas nedēļas laikā.
Skatēs laikā tiek vērtēti klātienē veiktie mācību darbi, kā arī attālināti izpildītie uzdevumi, ja tos iespējams uzrādīt komisijai oriģinālā vai elektroniski. Darbus vērtē 10 ballu skalā. Ja skolēnam vispār nav vērtējamo darbu, tiek reģistrēts “nv”.
Skates nedēļā skolēni nāk uz nodarbībām saskaņā ar saīsināto stundu grafiku, lai uzzinātu skates vērtējumu un saņemtu savus mācību darbus. MĀCĪBU DARBU IZSNIEGŠANAS GRAFIKS (katru dienu pēc saīsinātā stundu saraksta):
ja parasti nodarbība sākas: 14:30-15:50 – 1. nodarbība, tad pēc vērtējuma un darbiem nāc: 17:00-17:25
ja parasti nodarbība sākas: 16:00-17:20 – 2. nodarbība, tad pēc vērtējuma un darbiem nāc: 17:30-17:55
ja parasti nodarbība sākas: 17:30-18:50 – 3. nodarbība, tad pēc vērtējuma un darbiem nāc: 18:00-18:25
ja parasti nodarbība sākas: 19:00-20:20 – 4. nodarbība, tad pēc vērtējuma un darbiem nāc: 18:30-19:00

No 30. maija līdz 9. jūnijam notiks MĀCĪBU PLENĒRS – praktiskās nodarbības ārpus skolas telpām. Ar plenēra darba grafiku būs iespējams iepazīties pēdējā mācību nedēļā. Plenēra nepiedalās astoņgadīgās programmas 1. klases un pēdējā mācību gada skolēni! 10. jūnijā notiek PLENĒRA DARBU SKATE, un no 16:00 – plenēra darbu izsniegšana skolēniem.

SEKMJU IZRAKSTS par 2021./22. m.g. tiks nosūtīts skolēniem un vecākiem E-klasē līdz 14.06.2022.
Sesto un astotā kursa IZLAIDUMA PASĀKUMS notiks 14. jūnijā plkst. 16:00 J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā, Kronvalda bulvārī 8.

Tālrunis informācijai 67217376
mmrms@riga.lv