UZŅEMŠANA

22. April, 2024 plkst. 15:00

UZŅEMŠANA profesionālās ievirzes programmās
Vizuāli plastiskā māksla – 7 gadu programma. Mācību uzsākšana paralēli vispārizglītojošās skolas 2. un 3. klasei.
Vizuāli plastiskā māksla – 5 gadu programma. Mācību uzsākšana paralēli vispārizglītojošās skolas 5. klasei.
Pieteikšanās iestājeksāmeniem un dokumentu iesniegšana 2024. gada 13. – 31. maijā
darba dienās no plkst. 14.00 – 18.00 303. kabinetā, telefons 67217376, 29122096
Iesniedzamie dokumenti:

  1. Bērna dzimšanas apliecības, pases vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu)
  2. Izziņa par izglītojamā veselības stāvokli (formā u27)
  3. Iesniegums
  4. Liecība no visparizglītojošas skolas

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI NOTIEK 11. – 13. JŪNIJĀ