INFORMĀCIJA PAR MĀCĪBU UZSĀKŠANU

25. August, 2022

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola sveic savus skolēnus un pedagogus jaunajā mācību gadā!

2022./23. mācību gadā mācības uzsāksim 5. septembrī, pirmdien.

Ar stundu sarakstu būs iespējams iepazīties E-klasē no 29. augusta, skolas jaunumu sadaļā. Skolēnu sadalījums klasēs ir mainījies, līdz ar to acainām pa talr. 67217376 precizēt klasi, kurā skolēns mācīsies!

Vecāku sapulces notiks tiešsaistē:
Visām 1. klasēm - 6. septembrī, otrdien, plkst. 18:00
Pārējām klasēm - 13. septembrī, otrdien, plkst. 18:00
Saite dalībai tiks nosūtīta vecākiem E-klases e-pastā

Tālrunis informācijai 67217376
mmrms@riga.lv