Zīmēšanas kursi

Nodarbību mērķis ir sagatavot jauniešus iestājpārbaudījumiem Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē, Rīgas Celtniecības tehnikumā un Latvijas Mākslas Akadēmijā.
Nodarbības notiek piektdienas vakaros (plkst. 17.00 – 18.20) un sestdienās (plkst. 10.00 – 11.20).

Pasniedzēji

Svetlana Narkeviča

Zīmēšanas skolotāja

Viktors Ļedovskis

Zīmēšanas skolotājs