Sagatavošanas kursi

Nodarbību mērķis sagatavot bērnus un jauniešus iestājpārbaudījumiem Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā mākslā.
Nodarbības notiek ceturtdienas vakarā (plkst. 17.30 – 20.20).

Pasniedzēji

Ieva Kalniņa

Zīmēšanas, gleznošanas un mākslas valodas pamatu skolotāja

Maira Daņilāne

Zīmēšanas un darba materiālā (datorgrafikas) skolotāja