Sagatavošanas kursi

Programmas īstenošanas mērķis - sagatavot bērnus un jauniešus iestājpārbaudījumiem Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla.

2015./16. māc.g. nodarbības norisināsies no 2016. gada 1. februāra līdz 30 aprīlim.

  1. grupa: pirmdienās plkst. 14.30 – 15.50 un otrdienās plkst. 16.00 – 17.20 skol. Maira Daņilāne
  2. grupa: ceturtdienās no plkst. 16.00 – 17.20; 17.30 - 18.50 skol. Kristīne Lazdāne
  3. grupa: trešdienās un ceturdienās no plkst. 19.00 – 20.20 skol. Ieva Kalniņa
  4. grupa: otrdienās un ceturdienās no plkst. 14.30 – 15.50; 16.00 - 17.20 skol. Ingemāra Treija-Čivle

Pieteikties iespējams skolā 403. vai 404.kabientā (pirmdienās, ceturtdienās 15.00-19.00; otrdienās un trešdienās 15.00-18.00, tālr. 67217376 vai 29122096).

Pasniedzēji

Ieva Kalniņa

Zīmēšanas, gleznošanas un mākslas valodas pamatu skolotāja

Ingemāra Treija-Čivle

Gleznošanas un kompozīcijas skolotāja

Kristīne Lazdāne

Darba materiālā un veidošanas skolotāja

Maira Daņilāne

Zīmēšanas un darba materiālā (datorgrafikas) skolotāja