Kaligrāfijas kursi

Ar 2018.gada oktobri tiek organizēta jauna kaligrāfijas kursu grupa **iesācējiem. Nodarbības paredzētas piektdienās pl.19.00-21.00.
Kursi ilgs 5 mēnešus, kopā 20 nodarbības.
Ievadnodarbība - bez maksas - 28. septembrī pl.19.00 3.stāvā 308.klasē.

Programmā:
• rakstīšanas pamati un platgala spalvas raksts,
• iepazīšanās ar platgala raksta veidiem: antīkvas lielie burti, tekstūra, platgala kursīvs
• šo raksta veidu praktiska mācīšanās,
• burtu pārveidošana,
• kaligrāfiskā kompozīcija,
• kaligrāfisko darbu dekorēšana - iniciāļi, ornaments, dekoratīvie vilcieni u.c.,
• kaligrāfisko darbu izgatavošanas tehnikas,
• praktiska kaligrāfisko darbu veidošana,
• iepazīšanās ar lietišķo kaligrāfiju.
Lekcijas tiks ilustrētas ar lielu daudzumu vizuālā materiāla.
Kursu apmeklētāji tiks nodrošināti ar burtu paraugiem.
Minimālais grupas lielums - 5, maksimālais - 12 studenti.
Vēlamais studentu vecums - no 16 gadiem.

Kaligrāfijas kursu beidzējiem tiek piedāvāts turpinājums -
kaligrāfijas studija "Asgala raksts".
Minimālais grupas lielums - 5, maksimālais - 12 studenti.
Ja būs pietiekams studentu skaits, nodarbības var sākties jau ar oktobri.
Nodarbības paredzētas ceturtdienās pl.19.00-21.00.
Studijas ilgums 2 mēneši, kopā 8 nodarbības.

Programmā:
• iepazīšanās ar asgala raksta vēsturi un instrumentiem,
• iepazīšanās ar angļu rakstu, praktiska angļu raksta mācīšanās,
• dekoratīvas angļu raksta kompozīcijas veidošana,
• angļu raksta pārveidošana, "modernā kaligrāfija",
• iepazīšanās ar citiem asgala rakstiem.

Pieteikties skolā 303. telpā pirmdienās un ceturtdienās pl.14.00-19.00, otrdienās un trešdienās pl.14.00-18.00, tālrunis 67217376 un 29122096.

Pielikumā skolotāja Jura Sudnika audzēkņu.darbi

Pasniedzēji

Juris Sudniks

Kaligrāfijas skolotājs

Audzēkņu darbi