Pilnas mācību maksas grupas

2018./19.m.g. skolā iespējams apgūt zīmēšanu (Zīmēšanas kursi), gleznošanu (Gleznošanas kursi), vizuālās mākslas pamatus (Radošā darbnīca), kaligrāfiju (Kaligrāfijas kursi) un sagatavoties mācību uzsākšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla (Sagatavošanas kursi).