Viss notiek Latvijā

13. November, 2017
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola

Noslēdzies 18. Novembra svētkiem veltītais konkurss "Viss notiek Latvijā". Ar Lielo balvu tiek apbalvota Una Elerte un Maija Bērziņa (1A-8.g.), skolotāja Ieva Kalniņa, direktores balvu saņem Poļina Gasparoviča (6B), skol. Maira Danilāne. Apbalvoti arī 1. - 3. vietu ieguvēji 3 vecuma grupās. Krāsainie darbi izgrezno skolas gaiteņa sienas, svētkus sagaidot.