Vecāku sapulces Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā:

21. September, 2016 plkst. 19:00
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola

21. septembrī plkst. 19.00 - 8-gadīgās programmas audzēkņu vecākiem (402. telpā)
22. septembrī plkst. 19.00 – 2.-3.klašu audzēkņu vecākiem (6-gadīgā programma) (407.telpā)
28. septembrī plkst. 19.00 – 1.klašu (sešgadīgā programma) audzēkņu vecākiem ( 402.telpā)
29. septembrī plkst. 19.00 – 4.-6. klašu audzēkņu vecākiem (407.telpā)