Vecāku sapulces 2019. m. g. 1. semestrī

11. September, 2019
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas
Profesionālās ievirzes izglītības programmas
“Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu
Vecāku sapulces

6 gadu izglītības programmas audzēkņu vecākiem
divdesmit ceturtajā septembrī plkst. 19:00, 402. telpā

8 gadu izglītības programmas audzēkņu vecākiem
pirmajā oktobrī plkst. 19:00, 402. telpā.

Sapulcē apskatāmās tēmas:

  1. Izglītības programmas saturs
  2. Iekšējās kārtības noteikumi
  3. E-klase lietošana
  4. Plānotie pasākumi
  5. Dažādi

Informācija un jautājumi skolā 303. telpā (sekretāre Baiba Ervalde, tālr. 67217376, 29122096, pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.15:00-16:00 17:00-20:30, otrdienās - ceturtdienās plkst. 15:00-16:00 17:00-17:30).