Vecāku sapulce 2.-3. klašu audzēkņu vecākiem

18. September, 2015 plkst. 19:00
309. telpa, Ģertrūdes iela 36, Rīga

Vecāki tiks informēti par:
• 2014./15.m.g. norisi;
• Mācību maksu;
• Skolas iekšējās kārtības noteikumiem;
• Audzēkņu iesaistīšanos ārpus mācību darba pasākumos.

Tālrunis informācijai 67217376