Vecāku sapulce 1. klašu audzēkņu vecākiem

19. September, 2015 plkst. 19:00
402. telpa, Ģertrūdes iela 36, Rīga

Vecāki tiks informēti par:
• 2014./15.m.g. norisi;
• Mācību maksu;
• Skolas iekšējās kārtības noteikumiem;
• Audzēkņu iesaistīšanos ārpus mācību darba pasākumos.

Tālrunis informācijai 67217376