UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMI

18. June, 2017
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola

UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMI
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā bērniem un jauniešiem profesionālās ievirzes izglītības programmā VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA
2017.gadā no 8. līdz 13. jūnijam.

Bērnu un jauniešu ieteicamais vecums mācību uzsākšanai ir 10 gadi vai vecāki (nodarbības 4 dienas nedēļā) sešu mācību gadu mācību programmā vai 8 gadi (nodarbības 2 dienas nedēļā) astoņu mācību gadu programmā

Dokumentu iesniegšana līdz 31.05.2017. skolā
darba dienās no plkst. 14:00 – 18:00, 403.kabinetā
Iesniedzamie dokumenti:
bērna dzimšanas apliecības kopija vai pases kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
jāuzrāda tēva vai mātes pase;
izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;
vispārizglītojošās skolas liecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
iesniegums (aizpilda uz vietas).

Uz uzņemšanas pārbaudījumiem jāierodas 15 min. pirms pārbaudījuma sākuma 403.kabinetā.

Uzņemšanas pārbaudījumu programma
08. vai 09.06.2017. plkst.15:00 – 18:00
Pārrunas ar reflektantiem (topošajiem audzēkņiem).
Pārrunas - Valsts valodas zināšanu pārbaude.
12.06.2017. plkst. 17:30 – 18:50
Grafiska kompozīcija (melnbalta) par uzdoto tēmu, A3 formāts.
Nepieciešamie materiāli – grafīta zīmuļi 3B vai 4B, dzēšgumija, melni, dažāda biezuma flomāsteri.
13.06.2017. plkst. 17:30 – 18:50
Krāsaina kompozīcija par uzdoto tēmu, A3 formāts.
Nepieciešami materiāli – guašas vai akvareļa krāsas, otas, palete, jeb krāsainie eļļas krītiņi.

Vērtēšanas kritēriji:
Tēmas radošais risinājums.
Ievietojums lapā.
Tehniskais izpildījums (precizitāte, krāsu jaukšanas prasmes).
Krāsu attiecību veidošana.
Tonālo attiecību veidošana.
Valsts valodas zināšanu līmenis.

Uzņemšanas pārbaudījumu darba vērtējumu uzzināt varēs 15. jūnijā no plkst. 12:00 ar tālruņa starpniecību (tālr. 67217376) vai skolā 403.kabinetā.