STUNDU SARAKSTS 2018./19. mācību gada 1. semestrī

1. September, 2018

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas STUNDU SARAKSTS 2018./19. mācību gada 1. semestrī

UZMANĪBU! Pirms iepazīties ar STUNDU SARAKSTU jāsazinās ar sekretāri Baibu Ervaldi (talr. 67217376, 29122096, skolā 303. telpā, pieņemšanas laiks pirmdienās un cetrudienās plkst.14:00-19:00, otrdienās un trešdienās plkst. 14:00-18:00), lai noskaidrotu AUDZĒKŅU DALĪJUMU KLASĒS.

NODARBĪBAS skolā sākas ar 3. septembri saskaņā ar stundu sarakstu.

Mācību priekšmetu nosaukumu saīsinājumi STUNDU SARAKSTĀ:
ZGK –zīmēšana, gleznošana un kompozīcija
Z – zīmēšana
G – gleznošana
K – kompozīcija
MVP - mākslas valodas pamati
DM - darbs materiālā
V - veidošana