semestra noslēguma plāns

13. April, 2017

2016./17. mācību gada 2.semestra noslēguma plāns

18.maijs - pēdējā klases nodarbību diena saskaņā ar PIRMDIENAS stundu sarakstu (pārcelta diena no 27 februāra).

Otrā semestra skate no 19. līdz 29. maijam (darbu izlikšana pēc vienošanās ar mācību priekšmeta skolotāju iepriekšējā darba dienā).

Mācību prakse – plenērs no 2.jūnija līdz 13.jūnijam (pēc mācību prakses-plenēra plāna).

Liecību izsniegšana un mācību darbu saņemšana 14. un 15.jūnijā no plkst.16.00 līdz 19.00.

Tālrunis informācijai 67217376