2019./20.m.g. plenēra plāns

18. May, 2020

Māras Muižnieces Rīgas mākslas skolas
ATTĀLINĀTA MĀCĪBU PLENĒRA no 25. maija - 5. jūnijam PLĀNS

Skolēna PIENĀKUMI mācību laikā:

  1. Saskaņā ar Mākslas skolas PLENĒRA GRAFIKU, izglītojamais E-klases dienasgrāmatā iepazīstas ar plenēra nodarbības tēmu un pievienoto uzdevuma aprakstu.
  2. IEVĒROJOT SKOLOTĀJA NOTEIKTO TERMIŅU, izglītojamais izpilda uzdevumu vai tā posmu, un nosuta attēlu skolotājam. Darbu nosūtīšana un komunikācija ar skolotāju notiek ar E-klases e-pasta starpniecību vai ar CITU SKOLOTĀJA NOTEIKTU PLATFORMU palīdzību.
  3. Kopējā atzīme par attālinātā PLENĒRA darbiem tiks izlikta E-klasē 5. jūnijā.
  4. PLENĒRA NODARBĪBAS IR OBLIGĀTAS! Ja izglītojamam NAV IESPĒJAS piedalīties ATTĀLINĀTĀ plenērā noteiktajā laikā, tad norādītie uzdevumi jāpilda patstāvīgi visas vasaras laika un jāiesniedz Mākslas skolā līdz 21.08.2020.
  5. Par PATSTĀVĪGU plenēru jāinformē Mākslas skola līdz 05.06.2020.!

8 gadu programmas 1. klase skolēniem plenērs saskaņā ar programmu nav paredzēts. Pateicamies visiem par darbu! Sekmju izraksts tiks nosūtīts e-klase e-pastā.

Tālruņi informācijai: 67217376, 67283993
mmrms@riga.lv