Pēdējā nodarbību diena

9. December, 2016

2016.gada 9.decembris - pēdējā nodarbību diena pēc stundu saraksta (ar 12.decembri 1.semestrī nodarbības vairs nenotiek).
2016./17.mācību gada 1.semestra skate sākas 12.decembrī un notiek līdz 20.decembrim (darbu izlikšana pēc vienošanās ar mācību priekšmeta skolotāju iepriekšējā darba dienā).
Liecību un mācību darbu saņemšana - 21.decembrī - no plkst.15.00 līdz 19.00. un 22.decembrī no plkst. 14.00 līdz 18.00. pie klašu kuratoriem, priekšmetu skolotājiem.
Ziemas brīvdienas – no 2016.gada 24.decembra līdz 2017.gada 4.janvārim.
Pēcskatei darbi jāiesniedz 403.telpā līdz 13.01.2017., pirms tam konsultējoties ar mācību priekšmeta skolotāju.
Jautājumu gadījumā zvanīt tālr. 67217376 vai interesēties skolā 403. telpā.