Pēcskates rezultāti

30. August, 2018

Pēcskatei iesniegto audzēkņu darbu VĒRTĒJUMU UZZINĀT un darbus saņemt var skolā 303. telpā (sekretāre Baiba Ervalde, talr. 67217376, 29122096, pieņemšanas laiks pirmdienās un cetrudienās plkst.14:00-19:00, otrdienās un trešdienās plkst. 14:00-18:00) līdz 13.09.2018.