Par vecāku sapulcēm 2018. gada septembrī

4. September, 2018

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu
Vecāku sapulces

Pirmo klašu audzēkņu vecākiem 13. septembrī 18:00, 402. telpā;
Otro - sesto klašu audzēkņu vecākiem 20. septembrī 18:00, 402. telpā.

Informācija un jautājumi skolā 303. telpā (sekretāre, tālrunis 67217376, 29122096, pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās 14:00 - 19:00, otrdienās un trešdienās 14:00-18:00)