Par vecāku sapulcēm

3. October, 2017

Vecāku sapulces
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā

Sešgadīgās programmas audzēkņu vecākiem:
Pirmo klašu audzēkņu vecākiem 10. oktobrī, plkst. 19.00, 402. telpā
Otro līdz sesto klašu audzēkņu vecākiem 11. oktobrī, plkst. 19.00, 407. telpā

Astoņgadīgās programmas audzēkņu vecākiem:
Visu klašu audzēkņu vecākiem 17. oktobrī, plkst. 19.00, 402. telpā

Tālrunis informācijai 67217376