Par otrā semestra norisi

8. January, 2018

o Mācības saskaņā ar stundu sarakstu no 08.01.-25.05.2018.
o Darbi 2017./18. m.g. 1.sem. pēcskatei jāiesniedz 403. telpā līdz 12.01.2018.
o Pavasara brīvdienas 12.-16.03.2018.
o Pārcelta darba diena no 30.04.2018. uz 21.04.2018.
o Pēdējā nodarbību diena pēc stundu saraksta 11.05.2018.
o 2.semestra skates 14.-25.05.2018.
o Mācību prakse – plenērs 28.05.-08.06.2018.