Par dalījumu plūsmās

12. April, 2017

Ļ. cien. un A. god. Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas
3. klašu audzēkņi (izņemot 8 gadu izglītības programmas)
un viņu vecāki!

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā audzēkņi apgūst izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”. Tās mērķis ir nodrošināt iespēju audzēkņiem sagatavoties mākslas vidusskolu uzņemšanas pārbaudījumiem. Šādas vidusskolas Latvijā ir divu veidu un tajās atšķiras uzņemšanas pārbaudījumu prasības. Tādēļ mūsu skolā mācības no ceturtās klases tiek dalītas divās plūsmās:
I plūsmas klases gatavojas uzņemšanas pārbaudījumiem J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā (Vizuāli plastiskā māksla).
II plūsmas klases gatavojas uzņemšanas pārbaudījumiem dizaina un amatniecības skolās (Lietišķā māksla un dizains).

Lūdzam Jūs laikus apspriest izvēli un aizpildīt iesniegumu norādot vēlamo plūsmu. Iesniegumu var saņemt (arī ars.lv) un tas jāiesniedz skolā 403.kabinetā līdz mācību gada beigām.

Tālrunis informācijai 67217376