Mācību prakse-plenērs 2017./18.

28. May, 2018

No 28. maija notiek 2017./18. mācību prakse-plenērs.
Skolēniem uz nodarbībām mācību praksē-plenērā līdzi jāņem vecāku parakstīts iesniegums
(par atļauju audzēknim ierasties uz nodarbību un to pamest patstāvīgi vai vecāku uzņemšanos nogādāt bērnu uz nodarbības vietu un sagaidīt viņu pēc tās)
un skolēna apliecība!
8. jūnijā, piektdien, Mācību prakses - plenēra skate (darbu izlikšana pēc vienošanās ar skolotāju). Darbu vērtēšana no plkst. 13.00.
Liecību un mācību darbu saņemšana - 8.jūnijā no plkst.16.00 līdz 19.00 pie klašu kuratoriem un mācību priekšmetu skolotājiem.