Mācību gada sākums

5. September, 2016

Mācību prakse-plenērs

  1. (8 gadīgai) un 2. – 5. klasēm
    no 5. - 9. septembrim
    pēc atsevišķa saraksta

Mācību pēc stundu saraksta
pirmā diena 12. septembris

Audzēkņu sadalījumu klasēs un grupās var uzzināt 404. kabinetā (pirmdienās un ceturtdienās 15.00-19.00, otrdienās, trešdienās 15.00-18.00)

2015./16. mācību gada 2. semestra pēcskates un vasaras patstāvīgi darbi jāiesniedz 404. kabinetā (pirmdienās un ceturtdienās 15.00-19.00, otrdienās, trešdienās 15.00-18.00) līdz 9. septembrim.