Iestājeksāmeni

2. May, 2019

Informācija mācīties gribētājiem

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola aicina mācīties 8 - 10 gadus vecus bērnus.
Nodarbības jaunākiem izglītojamiem notiek divas reizes nedēļā, vecākiem par 10 gadiem - četras reizes nedēļā. Nodarbību sākums plkst.14:30, 16:00 vai 17:30.
Izglītojamie mācās paralēli vispārizglītojošai skolai – 8 gadus (no 2.-9. klasei) vai 6 gadus (no 4.-9. klasei).
Absolvējot mākslas skolu, audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apgūšanu.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā pamata priekšmeti ir zīmēšana, gleznošana un kompozīcija, kurus gadu gaitā papildina veidošana, darbs ar dažādiem materiāliem, mākslas valodas pamati, plenērs, keramika, grafika, animācija, datorgrafika, foto, video.
Mācību maksas līdzfinansējums ir 135 eiro mācību gadā. Tiek piemērotas Rīgas domes noteiktās atlaides. Vecāku izdevumi par mācību līdzekļiem ir 63 eiro mācību gadā.

Uzņemšanas pārbaudījumi

Iepazīties ar uzņemšanas pārbaudījumu uzdevumiem, skolas skolotājiem un pamēģināt mācīties skolā iespējams konsultācijās 21. un 23. maijā plkst. 16:00 – 17:20.
Dokumentu iesniegšana dalībai uzņemšanas pārbaudījumos no 2. līdz 31. maijam darba dienās no plkst. 14:00 līdz 18:00. Iesniedzamie dokumenti: dzimšanas apliecības vai pases kopija (uzrādot oriģinālu), izziņa par izglītojamā veselības stāvokli, iesniegums.
Mācībām skolā 2019./20.m.g. uzņemšanas pārbaudījumi notiks no 3. līdz 5. jūnijam.
Uzņemšanas pārbaudījumu programma: 3. jūnijā plkst. 17:00 pārrunas (komunikācijas prasmju latviešu valodā pārbaude), 4. jūnijā plkst. 17:00 grafiska kompozīcija (laiks darbam 80 min.; savi materiāli darbam: zīmuļi parastie, dzēšgumija, dažāda biezuma melni flomāsteri; darbam tiks izsniegts papīrs A3 formātā), 6. jūnijā plkst. 17:00 krāsu kompozīcija (laiks darbam 80 min.; savi materiāli darbam: guaša vai akvareļa krāsas, otas, palete, jeb krāsainie eļļas krītiņi; darbam tiks izsniegts reģistrēts papīrs A3 formātā).
Uzņemšanas pārbaudījumus vērtēs skolas skolotāju komisija, nosakot pretendentu atbilstību mācību uzsākšanai skolā (vispārējā fizioloģiskā attīstība un mākslinieciskā uztvere).