2019./20.m.g. 2.semestra starpskate

9. March, 2020

Saskaņā ar skolas izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kartības 2.1. punktu 2019./20.m.g. 2. semestrī plānotas starpskates šādos mācību priekšmetos: Zīmēšana, Gleznošana, Kompozīcija un Veidošana.

Starpskates mērķi ir:

  1. atvieglot vērtēšanas procesu skatē, semestra beigās,
  2. sniegt savlaicīgu informāciju izglītojamā vecākiem par sekmēm,
  3. radīt iespēju izglītojamiem iepazīties ar savu un pārējo izglītojamo darbu,
  4. apgūt skates ekspozīcijas veidošanas prasmes.

Starpskates norise plānota skates formātā – nodarbību laikā izglītojamie skolotāja vadība izveido darbu sleju un eksponē to gaitenī, norādītajā vietā. Visi skolotāji, kuri pasniedz konkrēto mācību priekšmetu, vērtē izglītojamo darbus, reģistrējot vērtējumu protokolā.

Vērtēšana starpskatē plānota summatīva – sasniegta līmeņa noteikšana attiecibā pret programmas prasībām. Vērtējums tiek fiksēts ar atzīmi 10 baļļu skalā. Starpskates vērtējums tiks ņemts vērā nosakot semestra atzīmi, tomēr saņemtais vērtējums var tikt koriģēts, ja izglītojamais uzlabo iesniegto darbu saturu.

Starpskatei neklātienē var sekot skolas Facebook vietnē