2019./20. m.g. 2. semestra noslēguma plāns

30. April, 2020

Attālinātais mācību process M. Muižnieces Rīgas Mākslas skolā PĒC STUNDU SARAKSTA NOSLĒDZAS 2020. g. 22. MAIJĀ

Skolēnus un viņu vecākus aicinām ņemt vērā, ka vērtējumu par darbu 2. semestrī veiks mācību priekšmeta skolotājs un atspoguļos E-klasē. Lūdzam attālināta mācību procesā tapušo darbu IESŪTĪŠANU neatstāt uz pēdējo mirkli!

SKOLĒNU DARBA VĒRTĒŠANAS PRINCIPI:

  1. Darba vērtējumu veic mācību priekšmeta skolotājs, nepieciešamības gadījuma konsultējoties ar citiem skolotājiem.
  2. Vērtējums tiek veikts 10. baļļu skalā.
  3. Par pamatu 2. semestra vērtējumam tiek ņemts mācību process līdz ārkārtas stāvokļa izsludināšanai (12.03.2020.). Semestra vērtējums tiek koriģēts, ņemot vērā izglītojama un skolotāja sadarbību attālinātā mācību procesa gaitā.
  4. Skolas pedagoģiskā padome var veikt korekcijas vērtējumā. 5. Skolēni un vecāki ar vērtējumu iepazīstas E-klasē.

PLENĒRS TIKS ORGANIZĒTS no 25. maija - 5. jūnijam KĀ ATTĀLINĀTS MĀCĪBU PROCESS – skolēns saņems konkrētus uzdevumus, kuri jāizpilda patstāvīgi noteiktajā laika posmā. Nodarbību grafiks būs apskatāms E-klasē.
Plenērā noslēgumā skolēns saņems vērtējumu! Ja skolēnam nav iespējas piedalīties attālinātā plenēra nodarbībās noteiktajā laikā, viņš var izpildīt skolotāja sagatavotos uzdevumus patstāvīgi un iesniegt skolā līdz 21.08.2020.

Tālruņi informācijai: 67217376, 67283993
mmrms@riga.lv