“Vērtību sakta” darbu iesniegšanas termiņa izmaiņas

Izstādes rīkotāji saņēmuši viedokļus un ieteikumus no skolām Latvijā un ārzemēs par nepieciešamību pagarināt darbu iesniegšanas termiņu, lai iegūtu papildus laiku darbu digitalizēšanai un failu apstrādei, kas iekavējusies pandēmijas apkarošanas pasākumu dēļ.

Lai sniegtu iespēju piedalīties visiem ieinteresētajiem autoriem, darbu iesniegšana izstādei “Vērtību sakta” būs iespējama līdz 2020. gada 8. jūnijam.
Izstādes norise plānota no 2020. gada 1.septembra līdz mēneša beigām – 30. septembrim.

Izstādes nolikums joprojām atrodams mājas lapā https://vertibusakta.lv
Papildinformācija pieejama arī sociālā tīkla Facebook kontā - 10. starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde “Vērtību sakta”.