UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMI -2018

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā bērniem un jauniešiem profesionālās ievirzes izglītības programmā VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA
2018.gada 11.,12. un 14.,15 jūnijā

Bērnu un jauniešu ieteicamais vecums mācību uzsākšanai ir
8 gadi (nodarbības divas dienas nedēļā) vai
10 gadi un vecāki (nodarbības 4 dienas nedēļā)

Dokumentu iesniegšana līdz 8.06.2018. skolā
pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst.15.00-18.00, 303.kabinetā
Iesniedzamie dokumenti:
bērna dzimšanas apliecības kopija vai pases kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
jāuzrāda vecāka pase;
izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;
vispārizglītojošās skolas liecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
iesniegums (aizpilda uz vietas).

Uz uzņemšanas pārbaudījumiem jāierodas 15 min. pirms pārbaudījuma sākšanas 303.kabinetā, līdzi ņemot nepieciešamos zīmēšanas un gleznošanas rīkus un materiālus. Skola pārbaudījumiem izsniedz tikai papīru.

Uzņemšanas pārbaudījumu programma
11.06.2018. vai 12.06.2018. plkst.15.00 – 17.00
Pārrunas ar reflektantiem (topošajiem audzēkņiem).
Pārrunas - Valsts valodas zināšanu pārbaude.
14.06.2018. plkst.17.30 - 18.50
Grafiska kompozīcija (melnbalta) par uzdoto tēmu, A3 formāts.
Nepieciešamie materiāli – parastie zīmuļi 3B līdz 4B, dzēšgumija, melni, dažāda biezuma flomāsteri.
15.06.2018. plkst.17.30 - 18.50
Krāsu kompozīcija par uzdoto tēmu, A3 formāts.
Nepieciešami materiāli – guašas vai akvareļa krāsas, otas, palete, jeb krāsainie eļļas krītiņi.

Vērtēšanas kritēriji:
Tēmas radoša interpretācija,
Iekomponējums lapā,
Tehniskais izpildījums (precizitāte, krāsu jaukšana),
Krāsu attiecības,
Tonālās attiecības,
Spēja sazināties Valsts valodā.

Uzņemšanas pārbaudījumu darba vērtējumu uzzināt varēs 18.jūnijā no plkst. 12.00 ar tālruņa starpniecību (tālr. 67217376) vai skolā 303.kabinetā.