Uzņemšanas pārbaudījumi

UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMI Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā bērniem un jauniešiem profesionālās ievirzes izglītības programmās VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA 2015. gada 3. un 4. jūnijā.

6l-14

Bērnu un jauniešu ieteicamais vecums mācību uzsākšanai ir 8 gadi (nodarbības divas dienas nedēļā) vai 10 gadi un vecāki (nodarbības 4 dienas nedēļā).

Dokumentu iesniegšana līdz 2.06.2015. skolā darba dienās 15.00-19.00, 403.kabinetā (tālr. 67217376).

UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMI

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā (adrese: Ģertrūdes ielā 36 3. un 4.stāvā) bērniem un jauniešiem profesionālās ievirzes izglītības programmā VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA
2015.gada 3. un 4. jūnijā.

Bērnu un jauniešu ieteicamais vecums mācību uzsākšanai ir 8 gadi (nodarbības divas dienas nedēļā) vai 10 gadi un vecāki (nodarbības 4 dienas nedēļā)

Dokumentu iesniegšana līdz 2.06.2015. skolā
darba dienās 15.00-19.00, 403.kabinetā
Iesniedzamie dokumenti:
bērna dzimšanas apliecības kopija vai pases kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
jāuzrāda vecāka pase;
izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;
vispārizglītojošās skolas liecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
iesniegums (aizpilda uz vietas).

Uz uzņemšanas pārbaudījumiem jāierodas 15 min. pirms pārbaudījuma sākšanas 404.kabinetā, līdzi ņemot nepieciešamos zīmēšanas un gleznošanas rīkus un materiālus. Skola pārbaudījumiem izsniedz tikai papīru.

Uzņemšanas pārbaudījumu programma

3.06.2015. plkst.17.30 - 19.00
Grafiska kompozīcija (melnbalta) par uzdoto tēmu, A3 formāts.
Nepieciešamie materiāli – parastie zīmuļi 3B līdz 4B, dzēšgumija, melni, dažāda biezuma flomāsteri.
4.06.2015. plkst.17.30 - 19.00
Krāsu kompozīcija par uzdoto tēmu, A3 formāts.
Nepieciešami materiāli – guašas vai akvareļa krāsas, otas, palete, jeb krāsainie eļļas krītiņi.
pārbaudījumu laikā 3.06.2015. vai 4.06.2015. Pārrunas ar reflektantiem (topošajiem audzēkņiem).
Pārrunas - Valsts valodas zināšanu pārbaude.

Vērtēšanas kritēriji:

Tēmas radoša interpretācija,
Iekomponējums lapā,
Tehniskais izpildījums (precizitāte, krāsu jaukšana),
Krāsu attiecības,
Tonālās attiecības,
Valsts valodas zināšanas.

Uzņemšanas pārbaudījumu darba vērtējumu uzzināt varēs 8.jūnijā no plkst. 10.00 ar tālruņa starpniecību (tālr. 67217376, 29122096 ) vai skolā 403.kabinetā.