Uzņemšana Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā

Uzņemšana Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā notiks
2016.gada pavasarī notiks 13.,14. un 15.jūnijā.
Dokumenti :
• Bērna dzimšanas apliecības vai pases kopija /uzrādot orģinālu /,
• Izziņa no ģimenes ārsta par atļauju mācīties mākslas skolā,
• Liecība no vispārizglītojošās skolas
jāiesniedz 403.kabinetā no 13.maija līdz 9.jūnijam
pirmdien, ceturtdien no 16.oo – 19.oo
otrdien, trešdien no 16.oo – 18.oo