Stundu saraksts 2019-2020- 2.sem

Mainīts STUNDU SARAKSTS 2019./20.m.g. 2. semestrī 5A (8 gadu).

NODARBĪBAS skolā sākas ar 6. janvāri saskaņā ar stundu sarakstu.

Pēcskatei darbus var iesniegt 303.telpā līdz 17.janvārim, pirms tam konsultējoties ar mācību priekšmeta skolotāju.

2019./20.m.g. 2. semestris
Nodarbības no 06.01.-22.05.2020.
Pavasara brīvdienas 16.-20.03.2020.
Skates no 11.-22.05.2020.
Mācību prakse – plenērs 25.05.-05.06.2020.

Liecību un mācību darbu izsniegšana 05.06.2020.

Tālrunis informācijai 67217376