Stundu saraksts 2019-2020- 1.sem

Izveidots jaunais stundu saraksts 2019./20. mācību gada 1. semestrim.
UZMANĪBU!
Pirms iepazīties ar STUNDU SARAKSTU jāsazinās ar sekretāri Baibu Ervaldi (tālr. 67217376, 29122096, skolā 303. telpā, pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās plkst.14:00-19:00, otrdienās un trešdienās plkst. 14:00-18:00), lai noskaidrotu AUDZĒKŅU DALĪJUMU KLASĒS.
NODARBĪBAS skolā sākas ar 2. septembri saskaņā ar stundu sarakstu.