Sagatavošanas kursi

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola organizē maksas sagatavošanas kursus visiem, kam ir mākslinieciskas dotības un interese par mākslu. Šos kursus var apmeklēt izglītojamie, kuri vēlas turpināt izglītību profesionālas ievirzes izglītības programmā un ir 8 – 10 gadus veci.
Mācību programma (trīs mācību mēneši) paredz nodarbības zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā atbilstoši skolas iestājpārbaudījumu saturam. Nodarbību apmeklēšana Sagatavošanas kursos nedod priekšrocības iestājpārbaudījumos.
Reģistrācija mācībām parasti sākas janvāra sākumā, un mācības sākas februārī.

KONTAKTI
Baiba Ervalde
Sekretāre
+371 67217376

Kursu programma

Apguves apjoms 44 stundas - 4 mācību stundu nodarbības nedēļā.

Melnbaltā kompozīcija
• Līniju ritmi
• Laukumu kompozīcija
• Dabas motīvu stilizācija
• Horizontāla un vertikāla kompozīcija
• Siluetu kompozīcija
• Formas transformācija

Krāsainā kompozīcija
• Pamatkrāsas un jauktas krāsas
• Krāsu salikums pēc tonalitātes un silti-vēsām attiecībām
• Iepazīšanās ar pretkrāsām
• Klusā daba

Sagatavošanas kursu nodarbību saraksts 2019./2020. mācību gadam

Mācību sākums: 2020. gada 3. februāris

 1. Grupa
  Pirmdienās
  2 stundas (2 x 40 min) no 14:30 – 15:50, Krāsainā kompozīcija, skolotāja Ieva Kalniņa
  Trešdienās
  2 stundas (2 x 40 min) no 14:30 – 15:50, Melnbaltā kompozīcija, skolotāja Anita Inša

 2. Grupa
  Pirmdienās
  2 stundas (2 x 40 min) no 16:00 – 17:20, Melnbaltā kompozīcija, skolotāja Maira Daņilāne
  Otrdienās
  2 stundas (2 x 40 min) no 14:30 – 15:50, Krāsainā kompozīcija, skolotāja Ingemāra Treija-Čivle

 3. Grupa
  Pirmdienās
  2 stundas (2 x 40 min) no 17:30 – 18:50, Krāsainā kompozīcija, skolotāja Viktorija Kosenko
  Trešdienās
  2 stundas (2 x 40 min) no 16:00 – 17:20, Melnbaltā kompozīcija, skolotāja Maira Daņilāne

Mācību maksa, reģistrācija un nodarbību sākums

Mācību maksas apjomu nosaka atbilstoši Rīgas domes 23.10.2012. lēmumam Nr.5376 “Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”. Mācību maksu aprēķina visam mācību laikam un vienmērīgi sadala pa mēnešiem.
Slēdzot līgumu izglītojamā likumīgajam pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz izziņa no ģimenes ārstā par izglītojamā veselības stāvokli un atbilstību mācībām vizuālās mākslas izglītības iestādē.

Mācību maksa
Maksas grafiks ja grupā līdz 6 izglītojamiem
līdz 25.02.2020. – 96.00 EUR;
līdz 25.03.2020. – 96.00 EUR;
līdz 25.04.2020. – 96.00 EUR.

Maksas grafiks ja grupā 6 un vairāk izglītojamie
līdz 25.02.2020. – 48.00 EUR;
līdz 25.03.2020. – 48.00 EUR;
līdz 25.04.2020. – 48.00 EUR.