Pirmā semestra noslēgums 18_19.m.g.

Pirmā semestra noslēguma skates norisināsies no 10. decembra līdz 19. decembrim. Pedagoģiskās padomes sēde notiks 20. decembrī. Liecību un mācību darbu saņemšana - 21. decembrī, no plkst.16.00 līdz 19.00 pie skolotājiem un klašu kuratoriem. Pēcskatei darbi jāiesniedz 303. telpā līdz 21. janvārim, pirms tam konsultējoties ar mācību priekšmeta skolotāju. Tālrunis informācijai 67217376