PAR UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMIEM

UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMI

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā bērniem un jauniešiem profesionālās ievirzes izglītības programmā VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

2016.gada 6., 7. un 8. septembrī.

Bērnu un jauniešu ieteicamais vecums mācību uzsākšanai ir 10 gadi vai vecāki (nodarbības 4 dienas nedēļā)

Dokumentu iesniegšana līdz 6.09.2016. skolā

pirmdienās un ceturtdienās 15.00-19.00, otrdienās, trešdienās 15.00-18.00, 404.kabinetā
Iesniedzamie dokumenti:
bērna dzimšanas apliecības kopija vai pases kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
jāuzrāda vecāka pase;
izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;
vispārizglītojošās skolas liecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
iesniegums (aizpilda uz vietas).

Uz uzņemšanas pārbaudījumiem jāierodas 15 min. pirms pārbaudījuma sākšanas 404.kabinetā, izņemto pārrunas (6. septembrī) līdzi ņemot nepieciešamos zīmēšanas un gleznošanas rīkus un materiālus. Skola pārbaudījumiem izsniedz tikai papīru.

Uzņemšanas pārbaudījumu programma
6.09.2016. plkst.17.30 – 18.50
Pārrunas ar reflektantiem (topošajiem audzēkņiem).
Pārrunas - Valsts valodas zināšanu pārbaude.
7.09.2016. plkst. 17.30 – 18.50
Grafiska kompozīcija (melnbalta) par uzdoto tēmu, A3 formāts.
Nepieciešamie materiāli – parastie zīmuļi 3B līdz 4B, dzēšgumija, melni, dažāda biezuma flomāsteri.
8.09.2016. plkst. 17.30 – 18.50
Krāsu kompozīcija par uzdoto tēmu, A3 formāts.
Nepieciešami materiāli – guašas vai akvareļa krāsas, otas, palete, jeb krāsainie eļļas krītiņi.

Vērtēšanas kritēriji:
Tēmas radoša interpretācija,
Iekomponējums lapā,
Tehniskais izpildījums (precizitāte, krāsu jaukšana),
Krāsu attiecības,
Tonālās attiecības,
Valsts valodas zināšanas.

Uzņemšanas pārbaudījumu darba vērtējumu uzzināt varēs 9.septembrī no plkst. 14.00 ar tālruņa starpniecību (tālr. 67217376) vai skolā 404.kabinetā.