Par 2015.-16. mācību gada noslēgumu

Pēdējā mācību diena – 13.05.
Mācību darbu skates no 16.05. līdz 27.05.
Mācību vasaras plenērs Rīgā no 26.05 līdz 07.06.
Plenēra darbu skate 08.06.
Liecību un mācību darbu saņemšana: 09.06. un 10.06. pie klašu kuratoriem no 15.00 līdz 19.00