Papildus uzņemšana uz brīvajām vietām

Papildus uzņemšana uz brīvajām vietām Māras Muižnieces Rīgas mākslas skolā notiks 2017.gada 29.un 30.augustā plkst. 17.00 - 18.30.
Uz iestājpārbaudījumiem jāierodas 15 min. pirms pārbaudījuma 403.kabinetā.
Pārrunas ar reflektantiem (topošajiem audzēkņiem) notiks 28.08.2017. plkst.15.00-17.00 (Valsts valodas zināšanu pārbaude).
Dokumentu iesniegšana no 21.-25.08.2017. skolā darba dienās no 14.00-19.00.
Iesniedzamie dokumenti:
bērna dzimšanas apliecības kopija vai pases kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
jāuzrāda tēva vai mātes pase;
izziņa par izglītojamā veselības stāvokli;
vispārizglītojošās skolas liecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
iesniegums (aizpilda uz vietas).
Rezultātu paziņošana 01.09.2017. no plkst.13.00 pa tālruni 67217376 vai skolā 403.kabinetā.