Mūsu audzēkņi Ahenā

No 16. līdz 21. oktobrim notiek mūsu skolas divu audzēkņu Lības Vinšteinas un Krišjāņa Pērkona, un skolotājas Ivetas Laures viesošanās pie mūsu partneriem - jauniešu kultūras centrā "Bleiberger Fabrik" Ahenā, Vācijā. Viņi piedalās radošās nometnes darbā. Brauciens notiek ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.