Jaunais stundu saraksts

2015./16. m. g. 2. pusgadā stundu un klašu sarakstā veiktas izmaiņas. Jauno stundu un klašu sarakstu iespējams aplūkot un lejupielādēt zemāk.

saraksts_pedejais_1.12.2015