Izmaiņas klašu sarakstos

2015./16. m. g. 2. pusgadā klašu sarakstā veiktas izmaiņas. Jauno klašu sarakstu iespējams lejupielādēt zemāk.