2014./15.m.g. 2.semestra noslēgums

2015.gada 8.maijs - pēdējā klases nodarbību diena saskaņā ar stundu sarakstu.

2014./15.mācību gada 2.semestra skate (darbu izlikšana pēc vienošanās ar mācību priekšmeta skolotāju iepriekšējā darba dienā):
12.maijs (otrdiena) - kompozīcija no plkst. 13.00;
13.maijs (trešdiena) - veidošana no plkst. 13.00, mākslas valodas pamati 1. un 2.klasēm no plkst. 17.00;
14.maijs (ceturtdiena) – zīmēšana, gleznošana un kompozīcija (8 gadu programma), zīmēšana no plkst.13.00;
15.maijs (piektdiena) - darbs materiālā (8 gadu programma), darbs materiālā 1., 2., 5.klasēm no plkst.13.00;
18.maijs (pirmdiena) - gleznošana no plkst. 13.00;
19.maijs (otrdiena) - darbs materiālā 3., 4., 6.klasēm, mākslas valodas pamati (3., 4., 5.klases) no plkst. 13.00.

Mācību darbu saņemšana - 21.maijā - no plkst.17.00 līdz 19.00. pēc norādītā saraksta. 8 mācību gadu izglītības programmas 1. kursa audzēkņi varēs saņemt arī liecības.

Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņemšana 22.maijā plkst. 16.00 Kalnciema ielas kvartālā (Kalnciema iela 35, Rīga).

Mācību prakse – plenērs Rīgā no 25.maija līdz 5.jūnijam pēc norādītā saraksta. Mācību prakses-plenēra Rīgā skate 5. jūnijā no plkst. 13.00.

Liecību izsniegšana un mācību prakses – plenēra Rīgā mācību darbu saņemšana - 5.jūnijs - no plkst.16.00 līdz 18.00. pēc norādītā saraksta.

Vasaras brīvdienas – līdz 2015.gada 1.septembrim.