2015./16.mācību gada 2.semestra skates plāns

No 16.maija līdz 24. maijam MMRMS notiek mācību darbu skates. Plānu skatīt pielikumā